4. Определяне на химичния състав на камъка

При наличие на камък е задължително да се определи химичният състав на конкремента в минералогична лаборатория, защото така се улеснява установяването на причината, довела до образуването му.
Списъкът на лабораториите, предлагащи минералогичен анализ, можете да откриете на тази страница: Как да намеря лаборатория
Защо е важно пациентът да настоява за метаболитен тест?
Метаболитният тест представлява провеждане на поредица от изследвания, които имат за цел да установят кое нарушение в обмяната на веществата е довело до образуването на бъбречни камъни.
Това става като стриктно се прилага т. нар. лабораторен протокол за диагностициране на БКБ. Този протокол включва изследване на кръв и  урина, която пациентът събира за период от 24 часа. Обикновено това се прави през почивните дни, а събраната урина се предава в понеделник за анализ. В 95% от изследваните по този начин пациенти се установява наличие на поне един рисков фактор за БКБ.
След като се определи коя е най-вероятната причина за образуване на камъни, може да се състави адекватна програма за лечение и профилактика. Точното определяне на тази причина предотвратява случаите на неправилно лечение и появата на усложнения.
Цената на извършените съгласно протокола изследвания многократно се изплаща, ако в резултат на правилна диагноза и превантивно лечение се избегнат разходите по лечение на усложненията и новите случаи на хоспитализации, литотрипсия и оперативно лечение.