Официално откриване на кампанията “Бъбреци Без Болка”

Официалното откриване на кампанията ще е на 12.06 от 10:00 часа в УМБАЛ “Александровска”.

Националната кампания „БЪБРЕЦИ БЕЗ БОЛКА“, организирана от Сдружението на пациентите с бъбречно-каменна болест в периода 12.06 –1.07, в 27 лечебни заведения в 13 града от страната. В рамките ѝ нефролози и уролози от лечебното заведение ще провеждат информационна кампания с безплатен скрининг за пациенти с бъбречно-каменна болест. Прегледите включват и абдоминална ехография, не се заплащат и не изискват направление от специалист. Записването се осъществява през сайта на Сдружението.

Националната кампания „БЪБРЕЦИ БЕЗ БОЛКА“ има за цел да изгради информираност у пациентите за бъбречно-каменната болест, така че те да осъзнаят своята роля в превенцията и лечебно-диагностичния процес, за да могат да се ангажират с клиницистите в съвместно вземане на решения, както и да развият умения за собствен контрол на заболяването.