Млечни Продукти

Ниско съдържание на оксалати:
Мляко (обезмаслено, 2%, пълномаслено), Мътеница, Кисело мляко с позволен плод, Сирене
Тъй като трябва да се намали приемът на калций, използвайте по един от тези продукти на ден.

Умерено съдържание на оксалати:
Няма

Високо съдържание на оксалати:
Шоколадово мляко, Соево сирене, Соево мляко, Соев йогурт