Какво е бъбречен камък?

Бъбречният камък представлява втвърдена минерална утайка, която се образува в бъбреците. Започва като микроскопичен кристал или частица, която нараства, привлича около себе си и други кристали и след седмици, месеци и дори години се превръща в бъбречен камък.

Бъбречните камъни се образуват, когато има недостиг или излишък в състава на урината или когато не се приема достатъчно вода, за да се разтворят всички минерали, химични съединения и отпадни продукти, които бъбреците са филтрирали от кръвта и се опитват да изхвърлят.

Или с други думи бъбречните камъни се образуват, когато няма достатъчно вода да разтвори всички вещества, които бъбреците са филтрирали от кръвта, или пък има вроден или придобит недостиг на вещества, потискащи изкристализирането на бъбречните камъни.

При здрави хора за 24 часа се отделят – 10 млн. кристали за 24 часа, с диаметър – 3-4 μm (микрометра).

При рецидивираща литиaза (медицинското наименование на БКБ), при липса на потискащи уедряването на кристалите вещества и при дехидратация се образуват кристали с големина 10-12 μm, с последващо уедряване в поликристалинни агрегати 10- 200 μm.

Защо се получава така?

Опитайте да разтворите килограм захар в чаша с кафе.

Крайният резултат (освен бъркотия в кухнята) ще е един пакет влажна захар. Ако обаче сипете същия този килограм захар в плувен басейн, той ще се разтвори без проблем.