Уратни камъни

Уратните камъни се образуват от кристали пикочна киселина. Пикочната киселина е отпаден продукт от метаболизма на пурина, който е съставен елемент от ДНК. Пурините могат да попаднат в организма и с храната – най-вече чрез месото, в което се съдържа ДНК на съответния животински вид.

Високото количество на пикочна киселина в урината се нарича урикозурия.

Разтворимостта на пикочната киселина зависи много от киселинността на урината (нейното рН). Стойностите на рН варират от 1 до 14. Когато рН е с ниска стойност, течността съдържа голямо количество киселина и се нарича „кисела“. И обратно, когато стойностите на рН са високи, течността не съдържа киселина и се нарича „алкална“ или „основна“. При рН 7 течността е неутрална. Човешката урина нормално е леко кисела с рН стойности между 6 и 7.

При кисела урина разтворимостта на пикочната киселина намалява и в бъбрека се утаяват кристали от пикочна киселина, и се образуват бъбречни камъни.

Добрата новина, свързана с уратните камъни, е, че те се повлияват сравнително лесно от медикаменти и дори могат да бъдат напълно разтворени. При лечението им се цели понижаване на концентрацията на пикочна киселина в кръвта, намаляване на киселинността на урината, увеличаване на диурезата и ускоряване на отделянето на пикочната киселина с урината.

Най-често използваните средства при уратни камъни са:

Алопуринол – лекарство, което блокира образуването на пикочна киселина в организма и намалява нивата й в кръвта и урината.

Препоръчва се пиенето на алкална минерална вода от Наречен, Момин проход, Хисаря.

За да прегледате храните, съдържащи минимално количесво пурини, посете страница: Диета при уратни камъни