2. Лечение след бъбречната колика

През този период лечението е специфично и насочено към повлияване на причините, довели до образуването на бъбречен камък.

Общите профилактични мероприятия включват, както корекция на диетата и прием на повече течности, така и мерки за увеличаване на обема на произвежданата урина и предпазване от развитие на инфекции по наранените от бъбречния камък повърхности на ППС.