Мляко

Мътеница; кондензирано малцово; подсладено

Няма