Информация за лекари


В този раздел можете да прочетете специализирана информация, съдържаща утвърденият лабораторен протокол за диагностициране, лечение и профлактика на бъбречно-каменна болест, полезни формуляри и бланки, адреси на лаборатории и др.

Тази информация е предназначена за лекари, както и за потребители, желаещи да се запознаят в детайли със съвременните методи за диагностика, лечение и профилактика на БКБ.




Лабораторен протокол


Някакво описание..




Лаборатории

Някакво описание..




Отзиви


Някакви отзиви..



Полезни бланки